هنر تغییر رهبری - تحول رانندگی در دنیای پر سرعت

دلیل اصلی این تغییر رهبری برای همه است "همه یک رهبر هستند!"

افزایش سرعت سریع تغییر نیاز به فرهنگی دارد که همه در آن رهبر تغییر باشند

همه افراد در محیط کار در زمان نوآوری شدید فناوری کار می کنند و با تغییرات سریع و ایجاد اختلال درگیر هستند. نکته اصلی این است که چگونه باید از همه الهام بخش و درگیر شویم که "رهبر تغییر" باشند و به طور پویا نوآوری ، همکاری و موفقیت را برای همه در شرکت و برای تجارت به طور کلی افزایش دهند. این سخنرانی در مورد چگونگی تمرکز دارد هر فرد می تواند توانایی های درونی خود را برای مهار تغییرات مهار کند و رهبری شخصی به روشی مثبت و فعال. این کلید واژه بر اساس است کتاب چریل "هنر تغییر رهبری" (ویلی 2015)

شرکت کنندگان این جلسه را با:

  • بینش بیشتر در مورد چگونگی تغییر سریع در سرعت کار و اینکه چگونه ما به عنوان رهبران برای ایجاد سازگاری با واقعیت جدید نیاز داریم
  • چشم انداز تغییر یافته در مورد چگونگی ما به عنوان افراد می تواند استرس مثبت و زمان اهرم را در یک محیط کار که به سرعت در حال پیشرفت است ، مهار کنیم
  • درک واضح و روشن از نحوه تغییر دیدگاههای هر نسل ، با تغییرات و استراتژی های مربوط به بهبود پاسخ ها و اقدامات مربوط به تغییر ، سروکار دارد
  • چرخه تغییر و نحوه استفاده از این مدل منجر به تغییر برای خود و دیگران می شود
  • بینش در مورد رفتارها و ابزارهای تغییر شخصی خود برای بهره‌گیری از توانایی فرد در انطباق سریعتر با تغییرات مداوم با یک رویکرد مثبت
  • ابزاری برای ایجاد تغییر با دیدگاه های مختلف از جمله هوش هیجانی ، هوش نسل و هوش پرانرژی
  • "نقشه بعدی" رهبری تغییر است که گام های بعدی شما را برای ایجاد آینده ای که می خواهید ایجاد کنید تشریح می کند

ارائه چریل در مورد آینده کار یک ساعت تعامل و جذاب را برای شروع این رویداد ارائه داد. میهمانان ما بویژه عاشق مشارکت حضار و اقدامات مبتنی بر شواهد بودند که می توانند بلافاصله آنها را به تمرین خود برگردانند. او این کار را برای 350 مخاطبان HR ، استخدام کننده و استعدادهای درخشان ، از پارک خارج کرد. "

جی پالم / مدیر عامل
TeamKC: زندگی + استعداد
یک توصیف دیگر بخوانید