مشتریان

مشتریان همه ما یک چیز مشترک دارند: اشتیاق محرکه برای ایجاد آینده ای که تجارت ، صنعت و در نهایت جهان را دگرگون کند.

بیش از بیست سال چریل کرین با ده ها صنعت ، صدها مشتری و هزاران مخاطب در سراسر جهان همکاری کرده است تا آنها را برای آینده کاری بهتر آماده کند.

توصیفات را بخوانید

شریل کرن شرلی کراو نیست اما او یک ستاره راک نیز نیست! ما چریل را به عنوان سخنران اصلی خود برای یک سری برنامه برای تیم های رهبری خود داشتیم. چریل با ما در بیش از دوجین رویداد همکاری کرد و در آنجا تیمهای آماده آینده را به سران 6000 تحویل داد. توانایی وی برای بافتن در پیام های سایر مجری ها ، توانایی او برای درگیر کردن گروه ها با طنز ، سرگرمی ، اصالت و اندیشه تحریک آمیز کاملاً شگفت انگیز و دقیقاً همان چیزی بود که ما به عنوان نزدیک به رویدادهای خود نیاز داشتیم. "

دانشگاه VP AT & T
یک توصیف دیگر بخوانید